FÖRETAGSFRISKVÅRD

En frisk personal är lönsam och därför har företagsfriskvård blivit en angelägenhet för alla arbetsgivare. MotionsHuset skräddarsyr en lösning för varje enskilt företag. Det kan handla om allt från att vi skapar ett avtal som gör att era anställda tränar till en lägre kostnad eller att vi håller föreläsningar, workshops, träning eller längre friskvårdsuppdrag efter önskemål.

Vi erbjuder även kompletta testpaket.

DE POSITIVA EFFEKTERNA FÖR FÖRETAGET ÄR:

 

 • Mindre korttidsfrånvaro 
 • Högre arbetseffektivitet (mindre övertidstimmar, färre anställda) 
 • Ökad kvalité (bättre ”produkt” med mindre fel och reklamationer) 
 • Ökad kvantitet (fler säljbesök, fler offerter, fler producerande enheter) Snabbare och mindre omfattande rehabilitering 
 • Mindre ohälsa 
 • Framför allt en motiverad personal

POSITIVA EFFEKTER FÖR DIN PERSONAL, MINSKAD RISK FÖR:

 • Stress 
 • Depression 
 • Övervikt 
 • Hjärt- och kärlsjukdomar 
 • Dåligt immunförsvar 
 • Sömnsvårigheter 

INTRESSEANMÄLAN FÖRETAGSFRISKVÅRD

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

  PERSONUPPGIFTER